Ochrana dat


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

Datenschutz CZ

Kontaktní údaje referenta pro ochranu dat:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Udo Strittmatter
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg i. Breisgau
Tel.: +49 (0)761 4548 0
Fax: +49 (0)761 4548 685
E-mail:datenschutz@cargarantie.de

Zveřejnění informací o zajištění ochrany dat
Podle § 4g Spolkového zákona o ochraně dat (BDSG) je odpovědný pracovník pro ochranu dat povinen vhodným způsobem zveřejnit tyto údaje:

1. Název odpovědného pracoviště
CG Car-Garantie Versicherungs-AG

2. Členové představenstva:
Axel Berger (předseda)
Wolfgang Bach
Dr. Marcus Söldner

3. Předseda dozorčí rady:
Dr. Mathias Bühring-Uhle

4. Odpovědný vedoucí pracoviště IT:
Steffen Bayer

5. Adresa odpovědného pracoviště:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D- 79111 Freiburg

6. Stanovení účelu shromažďování, zpracování nebo využívání dat:
Provozování pojišťovací agendy: odbyt, prodej, správa a zpracování pojišťovacích smluv v rámci pojištění záruky/nákladů na opravu a všech s tím souvisejících nových obchodů a zprostředkování produktů a služeb smluvních partnerů. Ukládání a zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu jakož i z pověření a jménem společností ve skupině se provádí na základě dohod o poskytování služeb v rámci skupiny.

7. Popis dotčených skupin osob a relevantních dat nebo kategorií dat:
Data zákazníků, data zaměstnanců a data dodavatelů a popř. zájemců, pokud jsou zapotřebí
k provádění činností uvedených v bodě 6.

8. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým lze předat získaná data:
Veřejné instituce, pokud to vyžadují závazné právní předpisy, externí poskytovatelé služeb podle § 11 BDSG a externí instituce a interní oddělení za účelem provádění činností uvedených v bodě 6.

9. Lhůty pro pravidelné mazání dat:
Právní předpisy stanoví různé povinnosti a lhůty pro uchovávání dat. Po uplynutí těchto lhůt je příslušná data nutno smazat, pokud už nejsou zapotřebí ke splnění smlouvy. Data, která nejsou dotčena tímto ustanovením, je nutno smazat, jakmile odpadne účel, ke kterému byla pořízena.

10. Předpokládané předání dat do třetích států:
Pokud to bude zapotřebí k provádění činností uvedených v bodě 6, budou data předána švýcarské pobočce společnosti CG Car-Garantie Versicherungs-AG. Předání dat do dalších třetích států se nepředpokládá.

11. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser.

As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you'll have to click this link again, if you delete your cookies.