Služby CarGarantie jsou i nadále k dispozici


Úprava v provozních hodinách servisních linek CarGarantie

Omezení šíření nového koronaviru vyžaduje spolupráci a odpovědný přístup od každého. Z tohoto důvodu CG Car-Garantie Versicherungs-AG již v minulých týdnech rozšířila preventivní opatření na svojí centrále a pobočkách a následovala tak doporučení od Robert-Koch-Institutu
a Světové zdravotnické organizace. Nabídka služeb specializovaného pojistitele tak zůstává zachována.

Cílem těchto opatření je bezpečí a zdraví zaměstnanců, zákazníků a partnerů CarGarantie, stejně jako zajištění obchodní činnosti v krizové situaci. Z tohoto důvodu byly rozšířeny možnosti práce na dálku a většina zaměstnanců nyní pracuje v home office. Dostupnost veškerých oddělení CarGarantie - včetně oddělení likvidace škod a servisního centra – je tak i nadále na známých servisních linkách zabezpečena. Stejně tak jsou i nadále obchodní poradci, kteří pečují o obchodní partnery CarGarantie,  na obvyklých telefonních číslech k dispozici. V obchodním provozu tak nejsou očekávána žádná vetší omezení.  Pouze dosavadní provozní doba telefonních linek na oddělení likvidace škod a servisní centrum (8:00 – 17:00 h) budou od 1. dubna 2020 nepatrně zkráceny.

Od 1. dubna 2020 jsme vám k dispozici v následujících provozních hodinách:

Pondělí až pátek: 8:30 h - 16:30 h

Děkujeme vám za pochopení a budeme vás informovat, jakmile budeme zastižitelní v obvyklých provozních hodinách.

CarGarantie vám všem přeje především hodně zdraví.