Záruka mobility


Záruka mobility: Zajištění pro případ nehody

Na doplnění k záruce vám CarGarantie nabízí možnost zabezpečení zákazníků i před nečekanými náklady v případě poruchy. V rámci záruky mobility převezme CarGarantie vedle nákladů na odtah v případě poruchy vozu také všechny ostatní možné výdaje, které mohou vzniknout následkem poruchy vozu.

  • Ochrana před neočekávanými náklady v případě poruchy
  • Obnovení způsobilosti k jízdě
  • Převzetí nákladů na odtah
  • Poskytnutí zapůjčeného vozu
  • Pokračování v jízdě nebo návrat jinými dopravními prostředky

Vaše výhody:

  • Profilování u vašeho zákazníka díky dodatečnému produktu
  • Silnější vazba se zákazníkem
  • Podpora poprodejního servisu
  • Vymezení od konkurence
  • Dodatečné zhodnocení záruky

Kontakt a servis

Kontakt a servis